Nachádzate sa tu

Z činnosti zboru, účinkovanie v obci...

            Z činnosti zboru.

           Vrcholným obdobím nášho spevokolu boli deväťdesiate roky minulého storočia keď v ňom pôsobilo najviac spevákov v ženskej i mužskej zložke. Základnú kostru tvorili speváčky, ktoré účinkovali v pašiách a neskôr postupne prišli ďalší. Začali sme spievať jednoduchšie duchovné piesne. Veľkú prácu tu odviedli naše tercistky, ktoré dokázali zaspievať druhý hlas bez nacvičovania. / Matilda Lacková, Anna Luptáková a Anna Štrbáňová./  Pretože tu už bola pomerne silná mužská zložka, neskôr sa začali nacvičovať viac-hlasné skladby. Samozrejme že všetko to mala pod taktovkou p. organistka, ktorá bola na nás síce prísna, ale trpezlivá a mala pre nás pochopenie. Pamätám sa že raz sme nacvičili novú pieseň bez sprievodu organa. Na premiére nám to akosi nevyšlo podľa predstáv dirigentky. Po prvom verši nás prísnym pohľadom a širokým gestom zastavila. Myslím si že okrem nás nikto nič nezbadal, šéfka sa nenahnevala a pieseň stiahla z repertoáru. Súbor postupne nacvičil pomerne veľké množstvo piesní, ktoré sme mali zviazané a očíslované. Tie jednoduchšie sa postupne z repertoáru vytratili. Zaujímavosťou a prejavom odvahy bola interpretácia Zboru židov v našom podaní. Pieseň sme spievali niekoľko rokov na Veľkú noc. A najradšej ju spievala naša kamarátka Darinka Karcelyová. Niekedy nám na skúškach bola zima a vtedy p. organistka otvorila svoju čarovnú skrinku, kde pre každý prípad držala liek proti zime.  Vždy sme však spievali na Slávu božiu a nie svoju a preto dúfame, že nám chyby budú odpustené.

         Služobne najstaršími členkami spevokolu boli p. Emília Galatová, Anna Luptáková, Matilda Lacková, Marika Simanová, Margita Jánošová a Magdaléna Hirková. Neskôr sa pripojili žalmistky Marta  Tomková, Marta Dejmeková a  Mária Mihalisková, Emília Simanová, Anna Štrbáňová, Pavlína Morová, Darina Karcelyová, Anna Sojaková, Alžbeta Kohútová a najmladšia Zuzana Kováčová. Kratší čas s nami spievali aj Anna Hudecová, Zdena Bútorová a Milina Simanová.

         Z mužov to boli p. Ladislav Chamko, Anton Lacko, Ján Turčan, Ján Siman, Michal Siman st, Michal Siman ml., Jakub Sedliak, Juraj Kološta, Martin Lokša. Istý čas s nami spieval aj František Bačík.

         Spevokol v minulosti aj dnes pravidelne účinkuje pri sv. omšiach a cirkevných slávnostiach. Ženská zložka okrem toho spieva pri sobášnych omšiach a pohrebných obradoch, kde si ich môžu vypočuť aj ľudia, ktorí nie sú z našej farnosti. S úctou si treba pripomenúť aj mená tých, ktorí ešte pred vznikom spevokolu pri pohreboch spevom odprevádzali zosnulých. Boli to Ján Murín, Emília Galatová, Ladislav Chamko a Margita Jánošová.

         Pri sv. omšiach spievajú žalmy a prosby veriacich Marty Tomková a Dejmeková , v minulosti aj Marika Simanová. Dlhé roky ich tiež spievali p. Emília Galatová a Žofia Komisková.

         Žiaľ roky utekajú ako voda, mnohí zboristi sa už pobrali do večnosti a rozpadla sa aj mužská zložka súboru. Jedinou mladšou členkou je v súčasnosti Zuzana Kováčová, ktorá s úspechom začala viesť detský spevácky zbor v kostole. Dúfajme že našich nasledovníkov. Je isté, že zbor pri kostole sv. Mikuláša v Dubovej pod zodpovedným vedením p. organistky Čreppovej sa trvalo zapíše do histórie našej farnosti.

 

        Účinkovanie spevokolu v obci.

         Pri príležitosti stých narodenín rodáka, spisovateľa D. Š. Zámostského obec zorganizovala spomienku na spisovateľa spojenú s odhalením pamätnej tabule na jeho rodnom dome v Zámostí. Zámostský bol učiteľom, spisovateľom pre deti a mládež, ale bol aj veriacim človekom. Ako spomienku na kalváriu v Predajnej, kam často chodieval so svojou matkou, napísal zbierku básní pod názvom Patrónka Slovenska. Za tento počin bol v minulosti bývalým režimom stíhaný. Do príprav na oslavu sa na výzvu vtedajšieho starostu zapojil aj náš súbor. Pri tejto príležitosti v roku 2005 nacvičila p. organistka so svojim zborom niekoľko národných piesní. Zaspievali sme ich pred početným publikom a deťmi spisovateľa pred jeho rodným domom a tiež na slávnostnej akadémii, ktorá bola v Dolnej škole v Zámostí. Vystúpenie sa páčilo  a prítomný podpredseda Matice slovenskej Igor Kovačovič  sa osobne poďakoval našej pani dirigentke. Zo slávnosti existuje videonahrávka.

        V marci 2010 pri príležitosti nedožitého 75. výročia narodenia nášho rodáka, kňaza a významného slovenského hudobného kritika Igora Vajdu bola v našom farskom kostole inštalovaná a d.p Mgr. Jozefom Okkelom posvätená jeho pamätná tabuľa. Pri tejto príležitosti v Dome služieb v Dubovej Občianske združenie Čierťaž z Nemeckej pripravilo  akadémiu, ktorej sa zúčastnil jeho brat, jeho vrstovníci a občania, ktorí v neformálnych vystúpeniach spomínali na časy prežité s ním. Na akadémii vystúpila ženská časť spevokolu, kde za sprievodu p. Čreppovej zaspievala niekoľko duchovných piesní.

        Okrem uvedených vystúpení treba spomenúť aj aktivitu niektorých členiek zboru, ktoré dlhé roky pravidelne účinkovali na akciách obce ako sú stretnutia s jubilantmi, občianskych sobášoch či uvítaní detí do života pod hlavičkou Zboru pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade v Nemeckej.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer