Nachádzate sa tu

Spevácky zbor Marcelino

Spevácky zbor detí - pred 20 rokmi      Počiatky nášho speváckeho zboru detí a mládeže siahajú do rokov 90., kedy sa deti z našej farnosti pripravovali na slávnosť prvého svätého prijímania. Tento krásny deň oživili svojim spevom. Zavolali si na pomoc aj svojich kamarátov, a tak pod vtedajším vedením  Eriky Reizerovej a Ruženky Bartošovej a za hudobného doprovodu Hanky Petríkovej-Ollerovej, jej brata Martina Petríka a za pomoci Ivana Bartoša sa začal formovať spevokol, ktorý sa postupne rozrástol o ďalšie deti a hudobníkov. Postupne, nevedno, či nezáujmom detí alebo z iných príčin začal detský spevokol stagnovať, počet detí sa znižoval až prestal úplne účinkovať. Nastalo tzv. hluché obdobie, ktoré trvalo skoro 20 rokov s malými prestávkami.

     Obnova nastávala postupne. A opäť podnetom pre stretnutie detí a mladých bola slávnosť prvého svätého prijímania. V tomto čase sa za elektronický klavír postavila pani Zuzka Kováčová a za pomoci pani Mileny Grúberovej a pani Márii Skladanej pripravili deti, aby svojím spevom oživili pripravovanú slávnosť. No opäť “zrno nepadlo na úrodnú pôdu“ a pre nezáujem detí spevokol stagnoval, resp. nevyvíjal sa, neúčinkoval. Náznaky zmien bolo vidieť i počuť na Vianoce, keď sa skupinka dobrovoľníkov a niekoľkých detí rozhodla prispieť spevom do programu Jasličkovej slávnosti. Podobný scenár nasledoval aj nasledujúci rok. Došlo k ďalším asi dvom pokusom o vytvorenie spevokolu detí, ale ostalo to bez odozvy.

      Zmena nastala v roku 2011. Podarilo sa a sformovala sa opäť skupinka nadšencov, práve tých detí a mládeže, ktorí to všetko pred 20 rokmi začali. Môžeme teda hovoriť o mladých dospelých ľuďoch, v ktorých sa našla chuť a ochota opäť po dlhých rokoch oživiť sväté omše spevom mladých. Postupne sa k nim pridali aj mladší členovia, ktorí sa pripravovali na veľkú slávnosť zoslania Ducha Svätého – na birmovku, ktorá sa u nás uskutočnila v nedeľu 14. 10. 2012.

      Momentálne svojim spevom okrášľujeme nedeľné sväté omše o 10-ej hodine, prvopiatkové omše a následne prvopiatkové adorácie. Svojim spevom sme prispeli aj k liturgickým slávnostiam ako sú Vianoce, Veľká noc a i. Aj týmto spôsobom sa snažíme prispievať k novej evanjelizácii, ako nás k tomu pozýva Sv. Otec Benedikt XVI., aby sme takto znova urobili „evanjelium stredobodom života dnešného človeka“.

      Našou náplňou je nácvik piesní, ale počas roka sa zúčastňujeme aj iných aktivít ako sú výlety do okolia – k prameňu sv. Anny, Krížovej cesty k Jubilejnému krížu v našej obci, Jasličkovej pobožnosti, koledovaniu – Dobrá novina a i.   

      V súčasnosti má mládežnícky zbor Marcelino týchto stálych členov: Zuzka Kováčová – hudobný   doprovod (elektronický klavír, flauta) a spev, Ivan Bartoš – hudobný doprovod (gitara), ďalej sú to speváci Lucka Hrbáňová, Zuzka Lokšová, Ruženka Bartošová s dcérou Ruženkou, Sandra Kováčová so sestrou Karolínkou, Monika Klincová, Miška Čreppová, Hanka Ollerová s dcérou Barborkou, Karolínka Peťková. Máme aj niektorých nepravideľných členov, no sme a budeme radi každému jednému ochotnému človiečikovi, ktorý by mal záujem prísť medzi nás.  Stretávame sa vo farskom kostole prevážne v sobotu alebo podľa potreby aj priamo na farskom úrade v spoločenskej miestnosti.

 

        Ak máš chuť, príď medzi nás!      Spevácky zbor detí - súčasnosť

                           UsmiatyUsmiatyUsmiaty

       Kontakt: p. Zuzka Kováčová, p. Zuzka Lokšová, p. Ruženka Bartošová (poprípade bližšie info na farskom úrade)

        Aj keď jedni členovia prichádzajú, druhí odchádzajú, no tí, ktorí ostávajú, chcú aj ďalej pokračovať a spievať na Božiu slávu. Veď ako hovorí sv. Augustín:

        „Kto spieva, dvakrát sa modlí.“          

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer