Nachádzate sa tu

Prvé a ďalšie spievané pašie....

       Prvé pašie.

       Z podnetu dp. farára Cyrila Reváka a aktivistiek sa naša žalmistka Žofia Komisková rozhodla nacvičiť pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok  podľa nových dispozícií. Nebolo to pre ňu iste ľahké, lebo aktéri – speváci hoci mali k dispozícii okrem textu aj notový materiál, noty čítať nevedeli  s výnimkou p. učiteľa Chamku. Na nácviky sme chodili do bytu p. Komiskovej, ktorá nám na klavíri predhrala melódiu a my sme sa postupne učili, ba aj naučili. Postavu Ježiša spieval basista František Zázrivec, sprievodcu Ladislav Chamko, Piláta Anton Lacko, Petra Ján Turčan a Judáša Emil Dunajský z Ráztoky, ktorý s nami účinkoval prvý aj posledný krát, lebo budúcich pašií sa už nedožil. Slúžky spievali p. Emília Galatová a Žofka Komisková. Asi po štyroch skúškach u Komiskov sme sa presťahovali na chór, kde sme už s p. organistkou nacvičovali zborové spevy. Zo žien učinkovali: p. Emília Galatová, Žofia Komisková, Mária Simanová, Anna Luptáková, Matilda Lacková, Margita Jánošová a Magdaléna Hirková.

          Tak v našom farskom kostole po mnohých rokoch znovu zazneli spievané pašie. Môžem povedať, že sa vďaka našim učiteľkám vydarili a od toho času sa pašie už spievajú každoročne. Samozrejme, že už s inými, mladšími  sólistami.                                                                            

          Raz na jednom školení nás obecných kronikárov v Banskej Bystrici sa preberala aj problematika kultúry na dedinách. V diskusii vystúpil jeden starší kronikár a učiteľ z Priechoda, ktorý si vtedy ešte za socializmu, verejne dovolil o pašiách povedať toto:

„Ja som ako chlapec prvý raz počul spievať operu v našom farskom kostole v Podkoniciach. Tam som pri počúvaní pašií pochopil, že vážny text je možné nielen hovoriť, ale aj spievať a aký veľký účinok to má na poslucháča . Vtedy som počúval s otvorenými ústami a dodnes sa na to pamätám.″

 

           Pašie neskôr.

          Pašie na Kvetnú nedeľu sa spievajú na obidvoch sv. omšiach v trojročných cykloch podľa Matúša, Lukáša a Marka. Na Veľký piatok sa spievajú pašie podľa Jána. Niekoľko rokov sme  pašie spievali v pôvodnom obsadení, avšak po rozšírení ženskej aj mužskej zložky s podstatne väčším zborom. Postupne prichádzali noví sólisti, ktorí nahradili odchádzajúcich. Boli to Marta Tomková, Marta Dejmeková, Ján Siman, Juraj Kološta, Michal Siman st.  František Bačík,  Martin Lokša  a neskôr Martin Petrík a Kazimír Petrík. Nakoniec prišli ďalší Lokšovci Marek a Juraj. V súčasnosti je chvályhodné, že sólistami sú mladí, nadaní speváci  s čistými hlasmi, čo zaručuje, že pašie v našom kostole budú znieť naďalej. 

          Všetci ktorí sme stáli pri zrode obnovenia spievaných pašií v našom kostole si pri ich počúvaní vždy spomenieme na sólistov, ktorí v priebehu času odišli do večnosti. Sú to Emil Dunajský, Ferko Zázrivec, Ladislav Chamko, Anton Lacko, Juraj Kološta a Michal Siman st. Pašie na Kvetnú nedeľu

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer