Nachádzate sa tu

Organisti v Dubovej

        Organisti  v Dubovej. 

          V minulosti organovanie v kostole zabezpečovali učitelia, správcovia miestnej školy, ktorí to mali určené vo svojich povinnostiach. Z posledných to boli: Rudolf Šteller – správca školy / 1923 – 1934 /, Ján Reichl, správca školy, / 1934- 1942 / a  František Mitterpach, správca školy a neskôr jej riaditeľ/ 1942 – 1972 /. V päťdesiatich rokoch minulého storočia bolo organovanie učiteľom štátnou exekutívou zakázané. Pri návratoch do rodiska a cez prázdniny počas štúdia na strednej a vysokej škole pri organovaní vo farskom kostole vypomáhal aj neskorší muzikológ a kňaz Igor Vajda. Organistkou potom bola Judita Lokšová. Keď sa odsťahovala s rodinou do Bratislavy nastúpila po krátkej príprave na jej miesto Kvetoslava Čreppová, ktorá je našou organistkou dodnes. Organ bol postavený v roku 1903 pre kostol sv. Klimenta v Hronci, odkiaľ bol neskôr prenesený do Dubovej. V polovici 90. rokov bola urobená jeho generálna oprava.

 

              Dubovský organ.   Dubovský organ  

                 (Napísané pri okrúhlom výročí narodenia jeho organistky.)

 

                  V našom chráme roky stojí                        Majstrom tým je pani Kvetka    

                  organ starý na chóre,                                  organ pred ňou rešpekt má,

                  nikto nevie zrátať roky,                              poslúcha ju, občas zlostí,

                  veru to už dávno je.                                    no jej mladosť uznáva.

 

                  Nikto nevie zrátať počet                            O organ sa sama stará

                  tých čo na ňom hrávali,                              a keď veľmi chorý bol,

                  ani tých čo v jeho hlase                              pána Otta zavolala,

                  s úľubou sa kochali.                                   by mu dušu nadýchol.

 

                  Ani majstra čo ho spravil                           Starý nástroj na ňu zvykol

                  na zemi už dávno niet.                               ona tiež si na neho,

                  Čas jeho meno zahladil                              vedľa seba spolu hrajú

                  a zabudol naňho svet.                                 roky, do dňa dnešného.

 

                 Koľkých organ prežil kňazov,                    Keď s ňou organ spokojný je

                 koľko pretrhnutých strún,                           čo speváci môžu riecť,

                 koľko razy v konci roka                              len za všetko poďakovať

                 hral slávnostné Tedeum.                             a  pomôcť jej ťarchu niesť.

 

                 Staré lipy odchádzajú                                 Tak dnes Živio zaspievajme

                 ako tí pre ktorých hral.                               z hĺbky srdca , úprimne,

                 On však zostáva tu s nami,                         nech Pán Kvetke dá dar zdravia

                 aby krásu rozdával.                                     lásku, radosť v rodine.

 

                 Červotoč mu kosti žerie                              Čo ešte my speváčkovia

                 a deravé mechy má,                                    iba sľúbiť môžeme,

                 stále tu však verne slúži                              kým vládzeme za Tebou sa   

                 k Sláve Božej piesne hrá.                            na chór hatať budeme.

 

                Aj dnes má tu svojho majstra                       A poprosiť za milosti

                čo cez jeho klávesy,                                      keď nám svieca dohorí,

                rozvučí staré píšťaly                                     by sme aj na onom svete

                ľuďom duše poteší.                                      spievať mohli Pánovi.

 

 Február 2003.                                                                                    JTu

 

          Túto spomienku z úprimného srdca venujem všetkým svojim priateľom, speváčkam a spevákom z vďaky za všetky spoločne prežité chvíle. Tiež ďakujem p. organistke K. Čreppovej za pripomienky a pomoc pri jej vydaní.

            Ján Turčan, st. (autor)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer