Nachádzate sa tu

Miništranti

      obrázok miništranta 2

      Miništrant je ten, ktorý slúži pri svätej omši a stará sa o krásu liturgie, ktorá je oslavou Boha.

     Predchodcom miništranta je chlapec, ktorý priniesol Pánu Ježišovi päť chlebov a dve ryby. (Jn 6, 8 – 11) V prvých storočiach Cirkvi boli určení muži, ktorí sa starali o organizáciu modlitieb a kresťanských spoločenstiev. Po Tridentskom koncile úlohu slúženia pri svätej omši plnili hlavne bohoslovci. Až II. vatikánsky koncil zveril starostlivosť o službu a obohatenie Eucharistie a tiež iných pobožností miništrantom, lektorom, komentátorom a spevokolom.

      Vonkajším znakom je miništrantské oblečenie: Superka symbolizuje čistotu srdca, s akou má miništrant slúžiť Bohu. Sukňa je dlhý čierny odev, ktorý siaha až po členky. Golier sa oblieka na plecia pod superku. Starší miništranti nosia dlhé biele šaty – albu, ktorá je previazaná cingulom (šnúrou).

      Miništranti majú svojich svätých patrónov – sv. Dominika Savia a sv. Tarzícia.

      Miništrant sa má riadiť zásadami dobrého miništranta a má byť povzbudením a príkladom pre iných.

obrázok miništranta

 

Zásady miništranta: 

  1. Miništrant miluje Boha a na jeho slávu si vzorne plní svoje povinnosti.
  2. Miništrant slúži Kristovi svojím vzťahom k ľuďom.
  3. Miništrant premáha svoje chyby a pracuje na svojom charaktere.
  4. Miništrant v sebe rozvíja Boží život.
  5. Miništrant poznáva liturgiu a žije ňou.
  6. Miništrant všade prináša pravdivú radosť.
  7. Miništrant prežíva Boha v prírode.
  8. Miništrant získava pri práci a hrách kamarátov pre Krista.
  9. Miništrant je usilovný a svedomitý v učení a v zamestnaní.
  10. Miništrant sa modlí za vlasť a slúži jej konkrétnou prácou.

 

 

 

 Modlitba pred svätou omšou

Pane Ježišu
ďakujem Ti, že si si ma vybral
za svojho miništranta
a že Ti môžem slúžiť pri tejto sv. omši.
Prosím Ťa daj,
aby som sa počas nej tak správal
ako sa to Tebe páči.
Sláva Otcu...

 

Modlitba po svätej omši

Pane Ježišu,
som rád, že som Ti mohol slúžiť
pri tejto svätej omši.
Prosím Ťa daj,
aby som sa vždy tak správal
ako sa na tvojho miništranta patrí a daj,
aby sa niektorí z nás stali tvojimi kňazmi.
Sláva Otcu...
Panna Mária Pomocnica kresťanov, svätý don Bosco,
a svätý Dominik Sávio, pomáhajte mi.

 

 

 

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer