Nachádzate sa tu

História

        Dokumenty Banskobystrického biskupstva z 19. storočia udávajú založenie dubovskej alebo svätomikulášskej farnosti v roku 1247, neodvolávajú sa však na žiadny historický prameň. V zozname pápežských desiatkov z rokov 1332 – 1337 sa prvýkrát farnosť spomína spolu so selčianskou a ľupčianskou farnosťou ako parrocchia s. Nicolai de iuxta Gron. Na starobylosť farnosti poukazuje aj patrocínium sv. Mikuláša, ktoré patrí k najstarším na Slovensku.

Farský kostol

            Vo vizitačných zápisoch zo začiatku 19. storočia sa uvádza, že podľa ľudovej povesti sídlili kedysi na vrchu Hradisko templári, ktorí s pomocou kaplána, priora a opáta postavili v Dubovej kostol a zasvätili ho sv. Mikulášovi. Súpis pamiatok na Slovensku kladie počiatky farského kostola do 15. Storočia, no niektorí autori udávajú jeho vznik v 14. storočí.  Keďže fara sa spomína už v zoznamoch pápežských desiatkov v rokoch 1332 – 1337, musel stáť v Dubovej starší kostol ešte pred postavením súčasného kostola. Súčasný farský kostol bol pôvodne postavený v gotickom štýle. Zachovaná je rebrová sieťová klenba nad polygonálne zakončeným presbytériom. Loď chrámu je klenutá pruskými klenbami. Štítové priečelie s plochým rizalitom je upravené v klasicistickom štýle. Je zakončené lomeným štítom, nad ktorým je vstavaná nízka veža so zvonovým zastrešením. Sakristia je zaklenutá valenou klenbou. Pravdepodobne v prvej polovici 19. storočia bola pri kostole postavená murovaná zvonica, do ktorej boli prenesené zvony z veže kostola. V súčasnosti sú vo zvonici tri zvony. Začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia bola dokončená stavba novej farskej budovy na mieste pôvodnej fary. V rokoch 1985 – 1987 sa uskutočnila generálna oprava a modernizácia farského kostola. Z pôvodného zariadenia zostal oltárny obraz sv. Mikuláša z roku 1891, ktorého autorom je J. Hofrichter z Budapešti, ďalej drevené plastiky evanjelistov pochádzajúce z pôvodnej kazateľnice, obrazy krížovej cesty, niekoľko sôch a organ z roku 1903.

Filiálne kaplnky

            K farskému kostolu patria tiež filiálne kaplnky v Zámostí a v Ráztoke, ktoré boli postavené v prvej polovici 19. storočia. V roku 1835 bola v Zámostí postavená klasicistická kaplnka zasvätená sv. Jozefovi. Jej súčasťou je drevená zvonička. Ešte pred postavením tejto kaplnky sa spomína v roku 1822 zvonica lokalizovaná v strede obce Zámostie. Predpokladá sa, že na jej mieste bola neskôr postavená kaplnka. Druhá filiálna kaplnka v Ráztoke stojí od roku 1832 a je zasvätená Návšteve Panny Márie. Ide o obdĺžnikovú polkruhovo zakončenú stavbu zaklenutú valenou klenbou s lunetami. Tiež má malú zvoničku. Ešte pred postavením tejto kaplnky  jestvujú zmienky o existencii zvonice pochádzajúcej z roku 1780.

                                                                                                                                                                                                                                    Spracované podľa Monografie obce Nemecká z roku 2007

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer