Rímskokatolícka cirkev

Farnosť sv. Mikuláša - Nemecká

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Oznamy

Farské oznamy na siedmu veľkonočnú nedeľu

 

Nedeľa

28.5.

 Siedma veľkonočná nedeľa

8.00 +rod. Marčoková, Cibulová

10.00 +Anna Mihalisková  

Pondelok

29.5.

Féria

Farský kostol: 18.00

Utorok

30.5.

Féria

Zámostie: 18.00

+Elena, Eduard, Emília a rodičia

Streda

31.5.

Za rehoľné povolania

Kántrový deň

Ráztoka: 18.00

+Milan Greguš /1. výročie/

Štvrtok

1.6.

Za povolania na kňazský stav

Domov dôchodcov: 9.30

Farský kostol: 18.00

+rod. Luptáková – Pánovie

+rod. Filipková – Dupajovie

Piatok

2.6.

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

Votívna svätá omša

Ráztoka: 16.00

 +Ján, Rudolf a rodičia

Farský kostol: 18.00

Sobota

3.6.

O Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie Votívna svätá omša

Farský kostol: 7.00

Za farníkov

Nedeľa

4.6.

Zoslanie Ducha Svätého - Turíce

 8.00 +rodičia Môcikovci

10.00 +rod. Kurillová, Hrbáňová

 

  1. Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za každý milodar!

  2. Modlitbové spoločenstvo z Nemeckej venovalo na kostol 550 eur. Pán Boh zaplať za tento milodar!

  3. V stredu je kántrový deň. Modlíme sa za rehoľné povolania.

  4. Vo štvrtok sa modlíme za kňazské povolania počas adorácie pred svätou omšou.

  5. V piatok bude poklona Oltárnej sviatosti po svätej omši vo farskom kostole.

  6. V sobotu sa pomodlíme fatimský deviatnik.

  7. V nedeľu požehnáme nové vitrážne okno pri svätej omši o 10.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer